Serge (xgrbml) wrote,
Serge
xgrbml

Slippery slope, without fallacy

Френд erdferkel любезно вязл на себя труд разобраться с этим самым наполовину одобренным польским законом. С его разрешения цитирую его комментарий.


Мой беглый поиск дал следующее: это поправки к закону об "Институте национальной памяти", к которым присоединены поправки еще к нескольким законам (о военных захоронениях, о музеях и о "запрете пропаганды тоталитаризма"). По ссылке http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=771 виден процесс прохождения законопроекта: основной текст был подготовлен в ноябре 2016 г., потом был перерыв больше года, сейчас законопроект, наконец, принят сеймом. Сам этот основной текст есть по ссылке http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/7968D1A19759212AC125806C003AC4EF/%24File/993.pdf - плюс обсуждавшиеся на пятничном заседании сейма поправки по ссылке http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/012619308B47225FC1258221002CDCB4/%24File/993-A.pdf (из этих поправок "идеологически окрашенные" - предложения либеральной оппозиции заменить в тексте "украинских" на "бандеровских" - были сеймом отклонены; со стенограммой обсуждения в сейме можно ознакомиться по ссылке http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/B64DDD57968C3C04C125822100749C01/%24File/57_b_ksiazka.pdf - страницы 30-36 в pdf-файле, соотв. 188-194 в распечатке).

Сама статья, вводящая, согласно тексту законопроекта, уголовное наказание за "приписывание полякам нацистских преступлений", - это дополнение (статьи 55a и 55b) к уже существующей статье 55 закона об Институте нацпамяти, вводящей аналогичное наказание за "отрицание преступлений" (если я правильно понял - в самом уголовном кодексе Польши такие составы преступления не указаны, они есть только в этом законе об Институте нацпамяти; впрочем, статья за "оскорбление польского народа и государства" в польском УК есть - ст. 133, и есть статья за "пропаганду тоталитаризма" и распространение "тоталитарной символики" - ст. 256). Выглядит это дополнение так:

Art. 55a. 1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.
3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej.
Art. 55b. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 55 i art. 55a.”

Таким образом, прямого указания на наказуемость, скажем, фразы "польские лагеря смерти" в тексте статьи нет. Но в официальных отчетах о четверговом и пятничном заседаниях сейма сказано определенно:

Proponowane zmiany w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej (druk nr 993), wypracowane przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka na podstawie propozycji rządowej (druk nr 806) i poselskiej (druk nr 771) stanowią reakcję na publiczne używanie i rozpowszechnianie określeń takich jak „polskie obozy śmierci”, „polskie obozy zagłady” czy „polskie obozy koncentracyjne”, które są sprzeczne z prawdą historyczną, godzą w dobre imię Polski oraz narodu polskiego. Projekt zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności (lub współodpowiedzialności) za popełnione przez III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne - będzie karane grzywną lub karą więzienia do trzech lat. Nie będzie odpowiedzialności karnej za użycie znieważających sformułowań w przypadku prowadzenia działalności naukowej lub artystycznej. Projekt umożliwia również m.in. dochodzenie roszczeń za naruszenie dobrego imienia RP lub narodu polskiego. Zgodnie z projektem, karane miałoby być także zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą. Zbrodnie te byłyby wpisane do ustawy o IPN, obok zbrodni nazistowskich i komunistycznych, których podważanie jest zagrożone karą grzywny lub więzienia do lat trzech. Sejm skierował projekt do KSiPC w celu rozpatrzenia poprawek.

и

Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej ma zapobiec publicznemu używaniu i rozpowszechnianiu określeń takich jak „polskie obozy śmierci”, które są sprzeczne z prawdą historyczną, godzą w dobre imię Polski oraz narodu polskiego. Projekt zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności (lub współodpowiedzialności) za popełnione przez III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne - będzie karane grzywną lub karą więzienia do trzech lat.


Все это хорошо гуглопереводится на английский. Вопреки «Медузе», запрета на слова о польских лагерях смерти или на отрицание волынской резни в законе нет, но запрет на обвинение польского народа и государства в соучастии в холокосте вполне есть (да, с оговоркой, что это не относится к художественным произведениям и научным исследованиям). Это, конечно, очень плохо. Как начни ограничивать свободу слова, так и не остановишься.

Отдельной строкой — технический вопрос. Все эти прекрасные тексты — дополнения к закону о национальной памяти. Так что, в Польше есть источники уголовного права, отличные от уголовного кодекса? Или подразумевается, что потом надо будет отдельно менять УК?

Edit. Вот это тот случай, когда по итогам обсуждения моя позиция изменилась. См. этот тред, особенно в конце.
Tags: политика
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 75 comments